Onno Hoes
fotografie ©
Hélène Wiesenhaan

Onno Hoes

Kiek Berger

11

Sep

18

999

min. leestijd
Langs de Ringvaart, aan de voet van het stoomgemaal van Cruquius, bevinden we ons vanuit historisch oogpunt precies op de juiste plek. Met de drooglegging van de polder werd in 1849 begonnen. Het jonge karakter van de gemeente heeft tot op de dag van vandaag grote invloed op het leefklimaat en de ruimtelijke ordening en maakt dat er weinig ‘hinder’ wordt ondervonden uit het verleden. Met het nieuwbouwproject Wickevoort in onze rug is dit precies waar de Haarlemmermeer voor staat. Het verleden schudt de toekomst te hand. Ontwikkeling en vernieuwing zitten in het dna. De ontspannen ogende burgemeester praat, zo vlak voor zijn vakantie, vrijuit over de regio en zijn rol als eerste burger.

Het voordeel van nieuwe grond.

Van een waarnemend burgemeester zou je misschien verwachten dat een bestuurlijke rol wordt aangenomen. De boel op de rails houden, voordat de taken worden overgedragen. Hoe anders pakt burgemeester Onno Hoes zijn verantwoordelijkheden. Onno: ‘Ik kwam in de winter­periode op mijn nieuwe post en eerlijk is eerlijk, ik wist niet zo veel over de gemeente Haarlemmermeer. Het verschil met het historische en bourgondische zuiden van het land is groot. In eerste instantie zag ik het dan ook als een bestuurlijke klus, maar ik voel nu echt de warmte om me heen. Er is zo veel te beleven in de regio en er zijn hier zoveel mogelijkheden. Dat maakt dat je als vanzelf verder de toekomst in gaat denken.’

Groei gemeente

‘De gemeente Haarlemmermeer heeft in feite de wind in de rug. Het is een echte banenmotor, niet in de laatste plaats door de strategische ligging in de Randstad. Daarnaast is er nog veel ruimte, gaan we samen met buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en hebben we weinig last van belemmeringen, daar waar oudere gemeentes vaak meer rekening moeten houden met historische beperkingen.’ Onno daarover: ‘In feite is Haarlemmermeer een soort Nederland in het klein. Alle uitdagingen die Nederland kent, zijn in Haarlemmermeer aan de orde. Van al die uitdagingen wil ik in ieder geval inzetten op groei en ontwikkeling op een duurzame manier. Dat vraagt om nieuwe inzichten en technieken die we moeten ontdekken en de ruimte geven. Zo willen we nog meer gaan inzetten op onderwijs dat daar bij past. Te denken valt vooral aan MBO-onderwijs. Die leveren de doeners, diegenen die de duurzame ontwikkeling realiseren. Met in een straal van 25 km zo’n vier universiteiten en acht hogescholen, is het niet reëel om een eigen universiteit of Hogeschool te ambiëren. Haarlemmermeer is daarentegen wel de uitgelezen plek voor een duurzaamheids-MBO of eventuele uitbreiding van de voornoemde universiteiten en hogescholen. Dat brengt nieuwe dynamiek in de regio en mogelijkheden voor onze eigen jongeren en zorgt ook voor nieuwe instroom in de polder. Een dergelijke instroom van jonge bewoners zal ook sportfaciliteiten, woningbouw en continuïteit van het gebied tot gevolg hebben. Opleidingen op het gebied van duurzaamheid, watermanagement en toekomstbestendige luchtvaart sluiten per definitie aan bij onze kernkwaliteiten en passen bij onze blik op de toekomst. Dat we dan groeien als gemeente en samengaan met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is eigenlijk een logische keuze. Wij zijn gewend om met kleinere kernen om te gaan en houden rekening met eigen karakters en eerder gemaakte afspraken. Dat maakt ons een aantrekkelijke partner om gezamenlijk in te zetten op de toekomst’.

Kruispunt van de regio

De centrale ligging van de gemeente maakt het eigenlijk tot het kruispunt van de regio. Waar van oudsher Amsterdam de grote magneet was, loopt het daar nu over. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor inwoners en bedrijven wordt het goed inrichten van de gehele Metropool Regio Amsterdam steeds belangrijker. De ligging ten opzichte van Amsterdam, Haarlem, de kust en de Bollenstreek maakt van Haarlemmermeer een belangrijk kruispunt. Ook de burgemeester onderschrijft dat: ‘Wij moeten met name op het gebied van het openbaar vervoer nog wel een slag maken. Bereikbaarheid en ontsluiting binnen de hele regio is van groot belang. Eigenlijk zouden we de Noord-Zuidlijn gewoon moeten doortrekken tot in Hoofddorp. Net als in steden als Parijs, waar ‘nieuwe wijken’ ontstaan, met meer ruimte, meer groen en een woon en werk kern van de nieuwe tijd. Architectonische hoogstandjes, nieuw toerisme en vooruitstrevende ruimtelijke ordening zouden aan de basis moeten staan. De grootste kwaliteit van Haarlemmermeer is eigenlijk dat alles om de hoek ligt’. Onno vervolgt: ‘Ook met bijvoorbeeld PARK21, ons 1000 ha grote park, tonen we aan dat we inzetten op het behoud van de natuur, het duurzaam gebruiken van de ruimte en oog hebben voor onze rol in de grotere regio en inzetten op de toekomst. Er is nog zoveel winst te halen, we kunnen eigenlijk geen dag onbenut laten’.

Schakelteam Personen verward gedrag

Sinds 2016 is Onno Hoes voorzitter van het schakelteam voor personen met verward gedrag. Vanuit zijn interesse en oog voor de kwetsbare medemens zet het team zich onder zijn leiding in om de hulpvraag eerder te signaleren en daar ook passende ondersteuning bij te bieden. Niet vanuit loketjes, lijstjes en regeltjes, maar veel meer vanuit de dialoog. Onno is daar helder over: ‘Als er hulp nodig is moet die er gewoon zijn, in een zo vroeg mogelijk stadium. Nu schieten nog teveel mensen uit hun stoel als het kwaad eigenlijk al is geschied en wordt de oorzaak vaak niet gevonden. Hier moeten gemeentes veel beter een dienende rol aannemen. Met ‘public servants’ die dienend zijn aan de samenleving, die uit hun loket komen, die écht een luisterend oor hebben en adequate hulp bieden op het moment dat het nodig is. Dat is meer dan alleen een vinkje in het juiste hokje zetten. Hier zou een breed draagvlak voor moeten komen, gebaseerd op medemenselijkheid’

No items found.
Dit artikel is te lezen in
2
Vorig artikel
volgend artikel

VRIENDEN VAN LEVEN! MAGAZINE

Sterrenheuvel
WordPress naar Webflow
Pronto
supercharge.studio
Bistrobar Indonesia
Avila Reizen