Burgermoeder Haarlemmer­meer zet in op saam­horigheid
fotografie ©
Auguste Sunny

Burgermoeder Haarlemmer­meer zet in op saam­horigheid

Kiek Berger

17

Jan

20

999

min. leestijd
Aan het gemaal in Halfweg ontmoeten we Marianne Schuurmans-Wijdeven. Niet voor niets had deze locatie de voorkeur voor de nieuwe burge­m­eester van gemeente Haarlemmer­meer. Precies daar waar verleden en toekomst elkaar de hand schudden en precies daar waar de kracht van water het van het water heeft weten te winnen.

De gemeente Haarlemmermeer is een scharniergemeente

Haarlemmermeer is in meerdere opzichten een bijzondere gemeente. Na de witte­broods­weken is het voor Marianne Schuurmans-Wijdeven al volstrekt duidelijk hoe bijzonder. Marianne: ‘In eerste instantie is Haarlemmer­meer al uniek door de ligging, als het ware de scharnier­gemeente tussen Noord- en Zuid-Holland, waarbij de krachten vanuit onze hoofdstad en de bestuurlijke hoofdstad elkaar op onze stoep ontmoeten. Natuurlijk speelt de positie van Schiphol daar ook een rol bij. Als we ons dan ook realiseren dat we een groei­gemeente zijn, zowel autonoom als door de fusie met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, hebben wij ook atypische vraagstukken.

Door de demografische samen­stelling van onze gemeente hebben wij relatief weinig zorgen over vergrijzing en misschien nog minder als het gaat om werkloos­heid. We zijn een groei­gemeente waar ook nog veel ruimte is voor nieuw­bouw, buiten­sport en ondernemer­schap. Met alles wat we hier hebben lijken we erg stedelijk, maar dat zijn we niet. Door de versnippering van de verschillende woonkernen, met Hoofddorp, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep als grootste woon­gebieden, maar daarnaast ook een groot aantal kleinere kernen is het soms wel eens lastig om het kloppende hart te vinden, een centrum waar het allemaal samenkomt. Tegelijkertijd hebben al die woon­kernen, zelfs de kleinste, een eigen sfeer met eigen normen en waarden. Dat is ook iets wat we hoog in het vaandel moeten houden en is Haarlemmermeer eigenlijk niet alleen een scharnier­gemeente, maar ook een gemeente met vele gezichten, waar we soms wel wat meer trots op mogen zijn.’

Haarlemmermeer is een economische spierbal

Met Marianne lijkt de gemeente de komende jaren de juiste vrouw op de juiste plaats te hebben. Een warme maar ook strenge moeder, een zaken­vrouw en bourgondiër, daad­krachtig en innemend, saam­horig en oprecht. Een dame dus met vele gezichten, die voor iedere situatie een gepaste pet weet aan te meten. Wel zo prettig in een gemeente met vele facetten. Marianne: ‘Kijk, Schiphol is natuurlijk de grote kurk waar de regio financieel op drijft. We zitten in Haarlemmermeer zelfs in de unieke positie dat we meer banen hebben dan dat de beroeps­bevolking groot is. Daarnaast hebben we door de ligging van Schiphol, ook ten opzichte van Amsterdam, een enorme inter­nationale aantrekkings­kracht, wat voorlopig ook weer zorgt voor ontwikkeling en groei. Tegelijkertijd wonen en recreëren hier veel mensen en daar moeten we ook rekening mee houden. Het moet dus wel in balans blijven allemaal, ook qua veiligheid en gezondheid.

Op het gebied van veiligheid hebben we met Schiphol wel een hele belangrijke samen­werking, waarbij we echt aan tafel zitten met elkaar en dat is vrij uniek.’ Dat Marianne het niet bij loze woorden laat blijkt wel uit de realiteit. Daags na het interview komt er een melding van een kaping op Schiphol in het nieuws. Alle eenheden staan direct paraat en het handelen is net zo efficiënt als kordaat. Haarlemmermeer is een economische spierbal in Nederland en de nieuwe burge­meester zorgt voor voldoende beweging om volledig op kracht te blijven.

Veelzijdig Haarlemmermeer: modern, innovatief en gericht op de toekomst

Tijdens een rond­gang door de gemeente heeft Marianne het unieke karakter zelf kunnen ervaren. Waar Schiphol modern, innovatief en gericht is op de toekomst, loop je om de hoek het terrein op van een oude hoeve, waar een andere dynamiek hangt. Marianne legt uit wat ze daar zo bijzonder aan vindt: ‘Ik vind het echt mooi om te zien hoe de oude, traditionele hoeves zich toch ook steeds weer weten aan te passen aan de moderne wereld. Het zijn echte ondernemers die daar het hoofd letterlijk en figuurlijk boven water houden. En als ik dan in het weekend op de fiets langs de ringvaart ga en even de tijd neem voor een broodje vers gerookte paling, waan ik me weer in het buiten­land. Midden in de Randstad in de schoot van Schiphol. Het doet me een beetje denken aan Chicago, waar verschillende delen van de stad totaal verschillende karakters uitdragen. Van traditioneel en historisch, tot modern, clean en zakelijk. Tegelijkertijd ben je er altijd van doordrongen dat het gewoon één en dezelfde stad is. Dat gevoel heb ik hier ook en misschien is juist die diversiteit de grote kracht van onze gemeente. Als we dan ook de samen­werking met alle gemeentes die ons omringen, en dat zijn er nogal wat, weten uit te bouwen leven we echt op de hotspot van Nederland.’

De gemeente Haarlemmermeer heeft zoveel moois, op de fiets langs mooie wijken, oude hoeves en een vers gerookte paling toe. Het voelt soms net als vakantie.

Leunen naar de toekomst

Als we kijken naar de komende jaren, is er volgens de burgemeester nog enorm veel winst te halen. Zeker als er vanuit de Metropool Regio Amsterdam nog meer wordt samengewerkt en van elkaars sterke punten gebruik wordt gemaakt. Als daarin inventief en logisch wordt gewerkt, zit er nog veel in het vat. Realiseer je maar eens dat waar de gemeente ver onder de zee­spiegel leeft, het water in het verleden is gebruikt om het van het water te winnen.

Marianne: ‘Om de hele regio nog toekomst­bestendiger te maken, valt er op het gebied van de infra­structuur nog veel winst te behalen. Neem nou Hoofddorp, een stad die eigenlijk wat wordt vergeten. Dat zou in de toekomst een veel belangrijker hub kunnen worden voor het openbaar vervoer. Nu is Schiphol naast een drukke bestemming voor vliegverkeer, ook een drukke overstap­plaats. Die overstap zou veel beter via Hoofddorp kunnen, waardoor reizigers die niets op Schiphol hebben te zoeken, er ook niet langs­komen. Daarbij kan ook de Noord-Zuidlijn worden doorge­trokken tot Hoofddorp, waardoor Hoofddorp een grotere rol gaat spelen in de regio en kan doorgroeien als belangrijke schakelstad. We krijgen er dan als het ware een nieuwe, logische bestemming bij als stad, waardoor we ook in belang toenemen.’

Het logische van dat alles is eigenlijk dat Hoofddorp in de 19e eeuw nog Kruisdorp heette, als kruispunt in de regio. Een kruispunt dat het door Schiphol al is in de luchtvaart, maar waar op het land nog veel winst is te boeken. En laten we er maar vast aan wennen dat in de niet al te verre toekomst echt wordt gesproken over één grote regio of stad, waarbij iedere deel­gemeente een eigen bijdrage levert aan het succes van het totaal.

Tijd voor meer trots voor regio Haarlemmermeer

Het ligt niet echt in de aard van de Nederlander om zichzelf hard op de borst te slaan of wat meer in de kijker te spelen. Toch is daar alle reden toe, zoals Marianne dat aangeeft: ‘Eigenlijk zijn we nog wat te bescheiden. Dat heeft niets te maken met hard roepen terwijl je het eigenlijk niet waar kunt maken. Het is meer het duidelijker aangeven wat wel is waarge­maakt, wat we met z’n allen hebben gepresteerd. We zijn een hele sterke regio en het gebeurt hier. We kunnen met elkaar onze Metropool Regio nog veel mooier en sterker maken en daar moeten we de handen voor ineenslaan. We moeten elkaar gunnen en over de eigen dorps-, stads of gemeente­grenzen heenkijken. Economische groei, woonplezier, veiligheid en duurzaamheid kunnen naast elkaar bestaan, maar hebben wel een duidelijke regie nodig. En dat kan niemand alleen.’ Voor, tijdens en na ons interview kunnen we maar één conclusie trekken. Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven heeft alles in zich om de gemeente Haarlemmermeer en de omringende gemeentes een grote stap voorwaarts te laten nemen. Doelgericht, innemend en stimulerend. Daar mogen we allemaal best een beetje trots op zijn.

No items found.
Dit artikel is te lezen in
7
Vorig artikel
volgend artikel

VRIENDEN VAN LEVEN! MAGAZINE

Sterrenheuvel
WordPress naar Webflow
Pronto
supercharge.studio
Bistrobar Indonesia
Avila Reizen